محتوای How do I temporarily disable my account?
غیرفعال کردن موقت اکانت اینستاگرام

غیرفعال کردن موقت اکانت اینستاگرام

در این نوشته شیوه ی غیرفعال کردن موقت اکانت اینستاگرام را آموزش میدهیم.برخی تمایل به حذف اکانت خود ندارند و میخواهند فقط مدتی غیر فعال باشند،پس با ما همراه باشید...کاربران گرامی دقت داشته باشید که با غیر فعال کردن اکانت ...