محتوای کامنت گذاشتن برای فرد خاصی در لاین
آموزش منشن کردن کسی در لاین

کامنت گذاشتن برای شخص خاصی در لاین

گاهی اوقات میخواهید شخص خاصی کامنت شما را مشاهده کنید و مشخص کنید که هدف شما آن فرد هست.برای کامنت گذاشتن برای شخص خاصی در لاین ادامه نوشته را مطالعه کنید...اگر فردی قبلا در یک پست خاص کامنت گذاشته باشد،شما ...