محتوای چگونگی نصب فارسی ساز ویبولتین
نحوه نصب فارسی ساز ویبولتین

نصب فارسی ساز در ویبولتین

شما پس از دریافت هک ها برای فارسی کردن آنها نیاز به نصب فارسی ساز دارید.در این نوشته نحوه نصب فارسی ساز در ویبولتین را شرح دادیم...فایل های فارسی ساز فرمتشون XML هست!پس شما با دریافت فارسی ساز های وی ...