محتوای پی بردن به زمان نصب شدن ویندوز

نمایش تاریخ نصب ویندوز از طریق CMD

شاید در برخی موارد لازم باشد بدانید که سیستم عامل ویندوز شما در چه زمان و تاریخی نصب شده.در ادامه این نوشته شما خواهید آموخت که چگونه از آن تاریخ مطلع شوید... نمایش تاریخ نصب ویندوز از طریق CMD: از ...