محتوای منشن کردن افراد در لاین
آموزش منشن کردن کسی در لاین

کامنت گذاشتن برای شخص خاصی در لاین

گاهی اوقات میخواهید شخص خاصی کامنت شما را مشاهده کنید و مشخص کنید که هدف شما آن فرد هست.برای کامنت گذاشتن برای شخص خاصی در لاین ادامه نوشته را مطالعه کنید...اگر فردی قبلا در یک پست خاص کامنت گذاشته باشد،شما ...