محتوای دورک گوگل چیست؟
آموزش جامع ساختن دورک گوگل

آموزش جامع دورک گوگل

هک و امنیت مباحث بسیار گسترده ای دارد.دورک ها یکی از مباحث ساده اما کاربردی آن هستند که در مبحث Google hacking قرار دارند.در ادامه نوشته با آموزش جامع ساختن دورک گوگل آشنا میشوید...دورک ها عباراتی هستند که میتونید با ...