محتوای جلوگیری از باز شدن پاپ آپ در اندروید
نحوه بلاک کردن پاپ آپ در اندروید

بلاک کردن پاپ آپ در اندروید

در این نوشته نحوه بلاک کردن پاپ آپ در اندروید را قرار داده ایم... در این نوشته به یک قابلیت کوچک در مرورگر های اندروید که با فعال کردن آن از باز شدن ناخواسته ی پنجره های پاپ آپ جلوگیری ...