محتوای افزودن ادمین به سرور کانتر1.6
نحوه اضافه کردن ادمین به سرور کانتر1.6

آموزش اضافه کردن ادمین به سرور کانتر ۱.۶

جهت مدیریت و نظارت بر سرور و جلوگیری از تقلب،هر سرور کانتر نیاز به مدیر دارد.بنابراین در این مقاله نحوه اضافه کردن ادمین به سرور کانتر را آموزش داده ایم... برای اضافه کردن ادمین به سرور کانتر دو روش زیر ...