محتوای آموزش Word
درج اعداد فارسی و انگلیسی به صورت ترکیبی در یک متن

آموزش درج اعداد فارسی و انگلیسی به صورت ترکیبی در یک متن (Word)

شاید خواسته باشید با درج اعداد فارسی و انگلیسی به صورت ترکیبی در یک متن ، فایل متنی را تهیه کنید. در ادامه به اینکار پرداختیم. یکی از مشکلات رایج کاربران نرم افزار ورد (Word) درج همزمان اعداد فارسی در ...