محتوای آموزش مقدماتی هک
بایپس چیست؟

Bypass چیست؟

لازمه شروع هر کاری دانستن تعاربف اولیه آن مبحث است.تعریف bypass نیز از جمله تعاریفی است که بهتر است یک هکر مبتدی قبل از شروع کار با مباحث مختلف بداند...به همین دلیل در ادامه نوشته به سوال " Bypass چیست؟ ...