شهر تکنولوژیترفند مسنجر ها آرشیو - صفحه 4 از 4 - شهر تکنولوژی

دسته: ترفند مسنجر ها

چند اکانت همزمان تلگرام در اندروید

تلگرام پرطرفدارترین پیام رسان حال حاضر است.به هر دلیلی ممکن است نیاز شود تا بیشتر از یک اکانت را در کنار هم داشته باشید.در این نوشته چگونگی داشتن 6 اکانت همزمان تلگرام در اندروید را معرفی میکنیم... (بیشتر…)