محتوای ابزار های هک و امنیت
پیدا کردن لیست آیپی برای کرک وی پی اس توسط VNC-Scanner V1.2

دانلود VNC-Scanner GUI1.2

برای کرک کردن وی پی اس برنامه هایی پیش نیاز هستند تا مقدماتی را قبل از این عمل فراهم کنند و در ادامه این نوشته با دانلود VNC-Scanner GUI1.2 ،برنامه ای جهت پیدا کردن لیست آیپی برای کرک وی پی ...