شهر تکنولوژیابزار های هک و امنیت آرشیو - شهر تکنولوژی

دسته: ابزار های هک و امنیت

دانلود VNC-Scanner GUI1.2

برای کرک کردن وی پی اس برنامه هایی پیش نیاز هستند تا مقدماتی را قبل از این عمل فراهم کنند و در ادامه این نوشته با دانلود VNC-Scanner GUI1.2 ،برنامه ای جهت پیدا کردن لیست آیپی برای کرک وی پی اس با شما همراه هستیم... (بیشتر…)