شهر تکنولوژیبازی آرشیو - صفحه 2 از 2 - شهر تکنولوژی

دسته: بازی

حل ارور backweapons2.mdl در کانتر

یکی از ارور هایی که ممکن است در هنگام ورود به سرور بازی کانتر با آن برخورد کنید،موجود نبودن فایل backweapons2.mdl باشد.بنابراین در ادامه نوشته به شیوه حل ارور backweapons2.mdl در کانتر پرداخیتم... (بیشتر…)