شورت کد / کلید های میانبر KM Player

شهرتکنولوژی تصمیم دارد تا با قرار دادن کلید های میانبر برنامه های مشهور کار سریعتر با برنامه مورد نظر را برای شما فراهم کند، از این رو در این نوشته با کلید های میانبر KM Player همراه شما عزیزان هستم.


کلید های میانبر KM Player


General – کلی

باز کردن فایل یا فایل ها Ctrl+O       Open File(s)

( باز کردن URL) Ctrl+U       Open URL

باز کردن پوشه Ctrl+F        Open Folder

( باز کردن فایل/فایل ها برای TVOut) Ctrl+J        Open File(s) for TVOut

( باز کردن URL استخراج شده از مرورگر IE) Ctrl+I        Open URL Extracted from IE

( باز کردن فایل های اخیر) Ctrl+R       Open Recent File

( باز کردن مجدد بعد از تغییر تنظیمات) Ctrl+P        Reopen after changing settings

( باز کردن دستگاه WDM ) Ctrl+M       Open WDM (TV) Device…

( باز کردن دستگاه WDM به عنوان دستگاه پیشفرض) Ctrl+W      Open WDM (TV) as Default Device…

( باز کردن دستگاه استاندارد DVD) Ctrl+D       Open DVD Standard Device

( باز کردن فایل DVD) Ctrl+V       Open DVD File

( باز کردن ویدیو CD ) Ctrl+K       Open Video CD

( باز کردن مشخصات پخش) Tab           Playback info (on OSC)

( پیام پخش ) Shft+Tab   Playback Message

( مشخصات پیشرفته پخش ) Ctrl+Tab    Advanced Playback Info

( مشخصات پیشرفته فیلتر) Ctrl+’        Advanced Filter Info

( قبلی ) PgUp         Previous

( پخش ) Space        Play

( توقف ) Ctrl+Z       Stop

( بعدی ) PgDn        Next

( جعبه کنترل ) Alt+G       Control Box

( لیست پخش ) Alt+E      Playlist

( بیصدا کردن ) M            Mute

( تمام صفحه کردن ) ۵             Fullscreen

( خروج ) Alt+F4     Exit

( راهنما ) F1              Help

( اولویت بندی ها و ترجیحات ) F2            Preferences

( تغییر به حالت تمام صفحه یا پنجره ) Enter        Toggle full screen/window mode

( تغییر انواع سایز ویدیو ) (Alt) + [1, 2, 3, 4] Toggle various video sizes (half, normal, double etc.)


Forward/Rewind -جلو/عقب بردن

۵ ثانیه : کلید های جهت راست و چپ

۳۰ ثانیه: ctrl + کلید های جهت راست و چپ

یک دقیقه: Alt + کلید های جهت راست و چپ

ده دقیقه: Ctrl + Alt + کلید های جهت راست و چپ


Volume – میزان صدا

Volume UP    کلید جهت بالا برای افزایش میزان صدا

Volume DOWN   کلید جهت پایین برای کاهش میزان صدا


Subtitles – زیرنویس ها

Alt + O: لود کردن فایل زیرنویس

Alt + X: نمایش یا مخفی کردن زیرنویس

Alt + [F1, F2, F3]: افزایش، کاهش و ریست سایز فونت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *