مطلبی که گذاشتید خوب بود به نظرم این آموزش از html رو من جای دیگه هم دیدم ولی حالا به یاد نمیارم که کجا بود ولی مطلب آموزنده و کاربردی بود ممنون