شهر تکنولوژی

کد های نمایش تعداد نوشته ها،برگه ها،نظرات و برچسب ها برای وردپرس

کد نمایش تعداد نوشته ها،برگه ها،نظرات و برچسب ها – وردپرس

کد های نمایش تعداد نوشته ها،برگه ها،نظرات و برچسب ها برای وردپرس

هر طراح وبی برای جلوه دادن به یک سایت از تعداد کد های زیادی استفاده میکند.در ادامه ی نوشته کد نمایش تعداد نوشته ها،برگه ها،نظرات و برچسب ها را برایتان قرار دادیم…

کدها عبارتند از :

– کد نمایش تعداد نوشته ها در وردپرس:


– کد نمایش تعداد برگه ها در وردپرس:


– کد نمایش تعداد نظرات در وردپرس:


– کد نمایش تعداد برچسب ها در وردپرس: