شهر تکنولوژی

کد غیر فعال کردن "ذخیره خودکار" نوشته ها در وردپرس

کد غیر فعال کردن “ذخیره خودکار” نوشته ها در وردپرس

وبسمترانی که از وردپرس استفاده می کنند با ذخیره خودکار نوشته ها آشنا هستند.در ادامه کد غیر فعال کردن “ذخیره خودکار” نوشته ها در وردپرس در اختیار شماست…

گاها ذخیره خودکار برای برخی کاربران مشکل ساز می شود و در صورتی که تمایل دارید تا این قابلیت غیر فعال شود این نوشته شما را به هدفتان می رساند.

برای انجام این کار کافی است تا کد زیر را به کد های functions.php قالب خود اضافه کنید:

موفق باشید.