مطلب جالبی بود و ارزش خواندن را نیز داشت .
نکته*:امکان این وجود دارد ویندوز طوری تشخیص دهد که پس از لود کردن تنها تاریخ ویندوز را به شما نشان بدهد.(در یک خط)