شهر تکنولوژی

آموزش های ویدیویی FIFA 2017آموزش های ویدیویی FIFA 2017

آموزش های ویدیویی FIFA 2017

آموزش های ویدیویی FIFA 2017آموزش های ویدیویی FIFA 2017

در این نوشته شهر تکنولوژی برای گیمر های هوادار فوتبال و بازی فیفا با آموزش های ویدیویی FIFA 2017 (که شامل تکنیک ها ، دفاع ، حمله و …) با شما همراه خواهد بود.

FIFA 17 | آموزش تمامی تکنیک ها

Fifa 17 | آموزش دفاع

Fifa 17 | آموزش حمله

FIFA 17 | آموزش شوت از راه دور

 FIFA 17 | آموزش اجرا همه خوشحالی های بعد از گل

FIFA 17 | آمورش گل زدن به صورت مستقیم از کرنر